Konferencja2 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
GENDER STUDIES W TEORII I PRAKTYCE
17-19 PAŹDZIERNIKA 2018 roku


Cel konferencji:

Wieloletnia aktywizacja środowisk zaangażowanych w działania zmierzające do upowszechnienia równościowego światopoglądu oraz przezwyciężania stereotypowych wizerunków płci zaowocowała uznaniem głoszonych postulatów za fundamentalny element polityki, stanowiący istotne kryterium uwzględniane podczas rozwiązywania społecznych, gospodarczych, politycznych i organizacyjnych problemów. Dostrzeżono konieczność unormowania i unowocześnienia międzynarodowych instrumentów odpowiedzialnych za kształtowanie zasady polityki równościowej. Zgodnie z zapisem figurującym w dokumentach Unii Europejskiej przyjęto, iż „Gender mainstreaming polega na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i ewaluacji procesów decyzyjnych po to, aby umożliwić osobom obojga płci biorącym udział w życiu politycznym równoważne spojrzenie na kobiety i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na wszystkich płaszczyznach”.

Potrzeba podejmowania dyskusji o wielopłaszczyznowych aspektach gender studies wydaje się być bezdyskusyjna. Polityka równościowa to nie tylko koncepcja, to rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas. „W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią i praktyką. W praktyce – jest”. [1] Inicjatorzy niniejszej konferencji serdecznie zapraszają do  pochylenia się nad zasygnalizowaną problematyką, wierząc, że zacytowane powyżej słowa Craiga Larmana w odniesieniu do tematyki gender nie znajdą uzasadnienia.

[1] Larman C., 2005,  Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Pearson

Proponowane panele tematyczne

 • Teorie gender w badaniach historycznych – definicje i koncepcje
 • Współczesne strategie ruchów emancypacyjnych
 • Krytyka feministyczna – wczoraj i dziś
 • Problematyka tożsamości płci w sferze społecznej i politycznej
 • Płeć w kontekście praworządności i przestępczości
 • Gender w kulturze, kultura w gender
 • Gender w Unii Europejskiej – perspektywa krajów członkowskich
 • Pomiędzy równością a różnorodnością - gender w kinie, teatrze, literaturze i muzyce
 • Gender i tożsamość w Internecie
 • Men’s studies – teoria a praktyka

HARMONOGRAM
do 25 września 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl


do 30 września 2018 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 7 października 2018 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Gender studies – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to:

- 100 zł dla obywateli polskich

do 7 października 2018 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .jpg, .png;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego