Konferencja4 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
MICRO I MAKRO TRENDY W NAUCE
16-18 października 2017 roku

 
Cel konferencji


Potrzeby i gusta współczesnego człowieka zmieniają się w zawrotnym tempie. Rytm zmian cywilizacyjnych wyznaczają procesy demograficznie, postęp technologiczny, globalizacja gospodarki oraz nowy system powiązań geopolitycznych. Słownikowa [1] definicja pojęcia trend wskazuje, iż mamy do czynienia z „istniejącym w danym momencie kierunkiem rozwoju w jakiejś dziedzinie”. W jakim tempie postępować będą zmiany? Jakich obszarów będą przede wszystkim dotyczyć? Czy zmaleje zglobalizowany rynek? Jak kształtować się będzie struktura demograficzna poszczególnych społeczeństw? Czy uda się rozwiązać problem fali migracji i uchodźców? Jak będzie rozwijać się technologia? Jakich modyfikacji można spodziewać się na rynku pracy? Jakie tendencje obecne będą w komunikacji? To tylko niektóre pytania, na które – póki co – nie znamy odpowiedzi. Wierzymy jednak, iż współczesne, dynamiczne środowisko akademicko-naukowe takowe znajdzie. Pełni nadziei zapraszamy zatem do wymiany poglądów, doświadczeń, badań realizowanych w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, zachęcając  naukowców do dzielenia się swoimi pasjami, zainteresowaniami, opiniami. Jesteśmy przekonani, iż konsolidacja i kooperacja wielu przestrzeni naukowych nie tylko umożliwi nam podążanie za trendami, ale również pozwoli nam na ich wyprzedzanie.

[1] Doroszewski W., Słownik języka polskiego, pojęcie „trend”, Warszawa 1958-1969
 
Proponowane panele tematyczne

 1. Futurologia – prognozowanie przyszłości w technice, gospodarce, medycynie i kulturze.
 2. Dyfuzja innowacji – wyzwanie dla lokalnych i globalnych rynków konsumenckich.
 3. Trendsetter – kreowanie trendów we współczesnym społeczeństwie.
 4. Nauka jako łącznik tradycji z nowoczesnością.
 5. Lokalizm kontra globalizm.
 6. Interdyscyplinarność badań naukowych – szanse i bariery rozwoju.
 7. Cykle ekonomiczne i ekonomia polityczna.
 8. Trendy medialne i zmiany w komunikacji rynkowej.
 9. Procesy demograficznie – wyzwania i zagrożenia.
Hamonogram
 
do 24 września 2017 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl
do 30 września 2017 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 8 października 2017 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Trendy – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to:

- 100 zł w przypadku uczestnictwa (plakat LUB prezentacja) w konferencji bez artykułu.

!!! PAKIETY ZNIŻKOWE !!!

- zniżka dla osób, które zgłoszą swój udział równocześnie w trzech organizowanych przez nas konferencjach tj.:

1. MICRO I MAKRO TRENDY W NAUCE
2. EDUKACJA I NAUKA W GLOBALNYM ŚWIECIE – DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
3. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Zamiast łącznej opłaty 300 zł, opłata wynosi jedynie 225 zł !!!
Warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie swojego udziału we wszystkich trzech w/w konferencjach do 24 września 2017 roku.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

do 8 października 2017 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl


Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .jpg, .png;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego