Konferencja4 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
MŁODZI NAUKOWCY – BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE
EDYCJA III
14-16 listopada 2018 roku


Cel konferencji

W rozumieniu art. 2 ust.19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 206 r. poz. 2045) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową. Zasadniczo przyjmuje się, że mowa tutaj o osobach, które nie przekroczyły 35 roku życia. W naszej konferencji nie wprowadzamy granicy wiekowej; uważamy bowiem, że pomysł, zapał i entuzjazm badawczy stanowi najważniejszą wartość. Kierowani tą myślą, serdecznie zapraszamy na III już edycję konferencji, która – zgodnie z zamysłem inicjatorów – ma stworzyć przestrzeń zapewniającą możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych realizowanych w ramach prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich, a także wprowadzenia pozostałych uczestników w świat swoich pasji, zainteresowań, projektów badawczych. Interdyscyplinarny charakter inicjatywy sprzyjać ma podniesieniu poziomu innowacyjności, otwieraniu się na nowe pomysły, poszerzaniu horyzontów, poszukiwaniu inspiracji, a nade wszystko, podejmowaniu wspólnych działalności naukowych. Wierzymy, że udział w tym spotkaniu będzie doskonałą okazją do integrowania różnorodnych środowisk naukowych skupiających studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Hamonogram
do 25 października 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl


do 28 października 2018 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 5 listopada 2018 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Młodzi naukowcy – Jan Kowalski.  Wysokość opłaty konferencyjnej to:

- 100 zł

do 5 listopada 2018 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .pdf;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego