Konferencja4 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
MŁODZI NAUKOWCY – BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE
26-28 lutego 2018 roku

 
Cel konferencji


 
W rozumieniu art. 2 ust.19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 206 r. poz. 2045) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową. Zasadniczo przyjmuje się, że mowa tutaj o osobach, które nie przekroczyły 35 roku życia. W naszej konferencji nie wprowadzamy granicy wiekowej; uważamy bowiem, że pomysł, zapał i entuzjazm badawczy stanowi najważniejszą wartość. Kierowani tą myślą, serdecznie zapraszamy na II już edycję konferencji, która – zgodnie z zamysłem inicjatorów – ma stworzyć przestrzeń zapewniającą możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych realizowanych w ramach prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich, a także wprowadzenia pozostałych uczestników w świat swoich pasji, zainteresowań, projektów badawczych. Interdyscyplinarny charakter inicjatywy sprzyjać ma podniesieniu poziomu innowacyjności, otwieraniu się na nowe pomysły, poszerzaniu horyzontów, poszukiwaniu inspiracji, a nade wszystko, podejmowaniu wspólnych działalności naukowych. Wierzymy, że udział w tym spotkaniu będzie doskonałą okazją do integrowania różnorodnych środowisk naukowych skupiających studentów, doktorantów i pracowników naukowych
Hamonogram
 
do 2 lutego 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl

Formularz zgłoszeniowy

do 5 lutego 2018 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 16 lutego 2018 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Młodzi naukowcy – Jan Kowalski.  Wysokość opłaty konferencyjnej to:

- 100 zł

do 16 lutego 2018 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.


Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .pdf;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego