Konferencja8 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
KONFERENCJI NAUKOWEJ
ZDROWIE 2.0
18 października 2017 roku
MIEJSCE: Wydział Nauk Społecznych UŚ w Katowicach

 
Cel konferencji


 
 
Podejście interdyscyplinarne w badaniach oscylujących wokół szeroko rozumianej tematyki zdrowia zdaje się odpowiadać obowiązującym trendom badawczym obecnych zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i medycznych. Umożliwienie wymiany opinii i wiedzy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych odpowiada wszakże koncepcji holistycznego spojrzenie na rozwój i zdrowie człowieka. Szeroki zakres tematyczny umożliwia uczestnikom reprezentującym odmienne ośrodki naukowe znalezienie odpowiedniego miejsca na przedstawienie swoich zainteresowań oraz swojej działalności naukowej, a także zapoznanie się z postępami prac innych. Sprzyja także możliwości wypracowania wspólnych metod działania wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych ze wskazaną tematyką.
 

Kiedy w roku 2016 zapraszaliśmy Państwa do udziału w konferencji „Cywilizacja zdrowia” nie spodziewaliśmy się, że inicjatywa ta spotka się z tak ciepłym przyjęciem. Stworzenie przestrzeni umożliwiającej prezentację wyników rozważań teoretycznych oraz rezultatów badań empirycznych okazało się niezwykle inspirujące. Dziś, po niemalże roku od tamtego spotkania, ponownie proponujemy Państwu pochylenie się nad kwestią zdrowia we współczesnej cywilizacji. Tym razem będzie to konferencja tradycyjna, stacjonarna. Zapraszamy zatem do Katowic.
 
 
Proponowane panele tematyczne

1.      Środowisko globalne i regionalne jako przestrzeń zagrażająca zdrowiu oraz życiu;
 
2.      Medycyna tradycyjna a alternatywna i ich przyszłość;
 
3.      Znaczenie coachingu w rozwoju duchowo-zawodowym;
 
4.      Dermatologia estetyczna, kosmetologia i medycyna estetyczna – wyzwania i trendy;
 
5.      Przemysł farmaceutyczny jako antidotum na starzenie się społeczeństwa;
 
6.      Miejska psyche i jej wpływ na kondycję psychiczną współczesnego człowieka;
 
7.      (Nie)zdrowie pracujących - zdrowie i higiena w miejscu pracy;
 
8.      Współczesne tendencje w zarządzaniu i ochronie zdrowia;
 
9.      Modele edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie;
 
10.  Kierunki rozwoju sektora usług uzdrowiskowych, relaksacyjnych oraz turystycznych;
 
11.  Moje ciało, moim wyzwaniem – aktywność fizyczna;
 
12.  Żywność funkcjonalna, produkty light i fitness jako nowa codzienność;
 
13.  Choroby cywilizacje i metody ich przezwyciężania;
 
14.  New addictions – diagnoza, wsparcie oraz metody leczenia


Hamonogram
 
do 10 września 2017 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl
do 17 września 2017 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 1 października 2017 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Zdrowie 2 - Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to: 300 zł w przypadku uczestnictwa (plakat LUB prezentacja) w konferencji bez artykułu.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego