Konferencja8 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
KONFERENCJI INTERNETOWEJ
ZDROWIE - KULTURA - EDUKACJA
11-13 GRUDNIA 2018 roku


Cel konferencji

Podejście interdyscyplinarne w badaniach oscylujących wokół szeroko rozumianej tematyki zdrowia zdaje się odpowiadać obowiązującym trendom badawczym obecnych zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i medycznych. Umożliwienie wymiany opinii i wiedzy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych odpowiada wszakże koncepcji holistycznego spojrzenie na rozwój i zdrowie człowieka. Szeroki zakres tematyczny umożliwia uczestnikom reprezentującym odmienne ośrodki naukowe znalezienie odpowiedniego miejsca na przedstawienie swoich zainteresowań oraz swojej działalności naukowej, a także zapoznanie się z postępami prac innych. Sprzyja także możliwości wypracowania wspólnych metod działania wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych ze wskazaną tematyką.
 
Kiedy w roku 2016 zapraszaliśmy Państwa do udziału w konferencji „Cywilizacja zdrowia” nie spodziewaliśmy się, że inicjatywa ta spotka się z tak ciepłym przyjęciem. Stworzenie przestrzeni umożliwiającej prezentację wyników rozważań teoretycznych oraz rezultatów badań empirycznych okazało się niezwykle inspirujące. Dziś po raz trzeci proponujemy Państwu pochylenie się nad kwestią zdrowia we współczesnej cywilizacji, licząc na ciekawą, inspirującą debatę.

Proponowane panele tematyczne

1.      Środowisko globalne i regionalne jako przestrzeń zagrażająca zdrowiu oraz życiu;
2.      Medycyna tradycyjna a alternatywna i ich przyszłość;
3.      Znaczenie coachingu w rozwoju duchowo-zawodowym;
4.      Dermatologia estetyczna, kosmetologia i medycyna estetyczna – wyzwania i trendy;
5.      Przemysł farmaceutyczny jako antidotum na starzenie się społeczeństwa;
6.      Miejska psyche i jej wpływ na kondycję psychiczną współczesnego człowieka;
7.      (Nie)zdrowie pracujących - zdrowie i higiena w miejscu pracy;
8.      Współczesne tendencje w zarządzaniu i ochronie zdrowia;
9.      Modele edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie;
10.  Kierunki rozwoju sektora usług uzdrowiskowych, relaksacyjnych oraz turystycznych;
11.  Moje ciało, moim wyzwaniem – aktywność fizyczna;
12.  Żywność funkcjonalna, produkty light i fitness jako nowa codzienność;
13.  Choroby cywilizacje i metody ich przezwyciężania;
14.  New addictions – diagnoza, wsparcie oraz metody leczenia.

Hamonogram
do 25 listopada 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl


do 28 listopada 2018 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 3 grudnia 2018 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Zdrowie - Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to: 100 zł.

do 3 grudnia 2018 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .pdf;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego