Polityka prywatności - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Informacja o Twoich danych
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
 
O jakich danych mówimy?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze strony internetowej naszej firmy tj. www.wiseplace.pl, a także przekazanych nam drogą mailową np. w formularzu zgłoszeniowym.
 
Kto będzie administratorem Twoich danych?
 
Administratorem Twoich danych będzie Wiseplace sp. z o.o.:
 
WISEPLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
Numer KRS 0000559892
 
NIP 6351835779
 
REGON 36165872500000
 
ADRES: ul. Gliwicka 225a, 43-190 Mikołów
 
E-MAIL: kontakt@wiseplace.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
 
Przetwarzamy te dane, aby:
  • przekazywać Ci informację o organizowanych przez nas konferencjach
  • przekazywać Ci informację o innych realizowanych przez nas inicjatywach
  • umożliwić Ci udział w organizowanych przez nas przedsięwzięciach
  • odpowiadać na Twoje pytania i wątpliwości.
 
Komu możemy przekazać dane?
 
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług (wydawnictwom, biurom księgowym itp.) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
 
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych przysługujących Ci praw. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, pisząc na: kontakt@wiseplace.pl
 
W związku z powyższym, zgadza się Pan / Pani na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania ze strony internetowej www.wiseplace.pl, gromadzonych przez Wiseplace sp. z o.o. również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
Wiseplace sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych serwisach, systemy rejestracji i logowania.
 
Rejestracja, dane osobowe
 
W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane osobiste, takie jak: tytuł naukowy, imię i nazwisko, email, nr telefonu, dane reprezentowanej instytucji (nazwa, miejscowość, kod pocztowy, ulica, NIP) oraz adres do korespondencji. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Podanie w/w danych jest dobrowolne. Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, w celu:
 
- przekazywania informacji o organizowanych przez nas konferencjach
 
- przekazywania informacji o innych realizowanych przez nas inicjatywach
 
- umożliwienia użytkownikowi udziału w organizowanych przez nas przedsięwzięciach
 
- odpowiadaniu na użytkownika pytania i wątpliwości.
 

Wiseplace sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu wiseplace.pl oraz http://konferencjenaukowe.wixsite.com,chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych równocześnie przez inne podmioty.
 
Cookies i inne podobne technologie
 
Strona www.wiseplace.pl nie wykorzystuje cookies, ani innych tego typu podobnych technologii. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.wiseplace.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Podkreślamy, że nie używamy żadnej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników.

Baza danych klientów
 
Wiseplace sp. z o.o. posiada i rozbudowuje bazę danych uczestników konferencji. Baza, o której mowa, zawiera imię i nazwisko uczestnika oraz jego adres mailowy. Dostęp do bazy danych chroniony jest hasłem.

Pozostałe informacje dot. bezpieczeństwa
 
Komputery firmowe pracowników Wiseplace sp. z o.o. zabezpieczone są hasłem. Foldery firmowe i pliki w nich znajdujące również zabezpieczone są hasłem. Dane mogą być przechowywane na dysku Google, które również zabezpieczone jest hasłem. Dostęp do Skrzynki pocztowej (program Outlook itp.) lub do innych programów wykorzystywanych przez pracowników, w których mogą znajdować się dane osobowe, zabezpieczony jest hasłem. Dostęp do platformy internetowej zabezpieczony jest hasłem, hasło udostępniane jest tylko uczestnikom konferencji. Po zakończonej konferencji dostęp do platformy jest blokowany.

W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.

Zarząd Wiseplace sp. z o.o. powołuje spośród swoich członków Administratora oraz w razie potrzeby Inspektora danych, do których zadań należy:

Administrator

1. Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
2. Prowadzi politykę ochrony danych.
3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego